تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

کردستان؛ آوازهای سرزمین مادری در اصیل‌ترین قوم ایرانی

۶۴۸۲۶۳

۲۵۴  بازدید

هفته نامه کرگدن - محمدابراهیم زارعی: مناطق کردنشین ایران و حتی سایر مناطق همجوار از چنان پیوستگی فرهنگی با سایر اقوام ایرانی برخوردارند که می تواند موضوع پژوهش های متعددی قرار بگیرد. از استان کردستان در متون جغرافیایی و تاریخی تحت عنوان ایالت ماد، جبال، کوهستان، سیسر و اردلان یادی شده است. این منطقه از دیرباز به عنوان جایگاه قوم کرد- اصیل ترین قوم ایرانی- مورد توجه جغرافیا نویسانی همچون ابن حوقل بوده است. وجود کوهستان های متعدد در این استان موجب شده که این منطقه را جزئی از منطقه جبال بدانند. گفتنی است بسیاری از رودخانه های نواحی غربی ایران از کوه های این منطقه سرچشمه می گیرد. این خطه از ایران از جمله بخش های مرتفع و پرآب نواحی کوهستانی است.

ارتفاع مناسب، آب فراوان رودخانه ها و چشمه ها این منطقه را به زیستگاهی درخور توجه انسان بدل کرده است. این بخش از سرزمین ایران دارای جلوه ها و مناظر منحصر به فرد است. طبیعت گوناگون در جوار کوه های بلند و رودخانه های پر آب بخش غربی و پوشش جنگلی این قلمرو همگی بیانگر مساعد بودن برای نخستین زیستگاه های انسانی است. پراکندگی آثار کشف شده در این استان نشان دهنده آن است که در برخی دوره های زیستی، رونق و در برخی از ادوار، رکود در استان حاکم بوده ولی هیچ گاه اهمیت خود را از دست نداده است و پیوندهای فرهنگی و هنری این ناحیه با سایر نقاط کشور آشکار است. تنوع در فرهنگ و آداب و رسوم اهالی منطقه موجب شده است که این استان یکی از ذخیره گاه های فرهنگی کشور بزرگ ایران محسوب شود.

 آوازهای سرزمین مادری در اصیل ترین قوم ایرانی

 روستای اورمانات

شرایط اقلیمی آن سبب شده بسیاری از رسوم و سنت ها و همچنین آثار فرهنگی تغییرات چندانی نکند، لذا اغلب آنچه در نقاط دیگر ایران در نتیجه تبادل فرهنگی در عصر حاضر از بین رفته، در این منطقه قابل دستیابی است. این ویژگی اساسی و مزیت اصلی کردستان و کردها در ایران است. جشن ها، مراسم و موسیقی موجود در منطقه همگی ریشه در گذشته باستانی سرزمین ایران دارد. معماری منطقه کوهستانی و دشت آن کمتر دستخوش نابودی شده است. این استان در زمینه معماری کوهپایه ای و پلکانی گنجینه های ارزشمندی را در خود جای داده است. معماری این منطقه به عنوان ویژگی منحصر به فردی است که کمتر دچار دگرگونی شدهاست. نمونه هایی از معماری این مناطق در شیب های تند شار اورامان و روستاهای پیرامون آن به وضوح دیده می شود.

معماری مناطق ژواره رود و پالنگان نیز از نمونه های شاخص این نوع معماری محسوب می شود که می توان از آن تحت عنوان معماری کردستانی (معماری بومی منطقه) یاد کرد. ساختار معماری شرق استان به گونه ای دیگر و متاثر از وضعیت اقلیمی و زمین منطقه است. وجود دشت های وسیع منطقه قروه و بیجار شرایطی را فراهم آورده و باعث ایجاد معماری در دشت ها و گاه کوهپایه های این نواحی شده است. وضعیت کوهستانی منطقه و توجه به ارزش خاک و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در آن، اهمیت کشاورزی را نشان می دهد. فرهنگ مردمان کرد و کردستان نیز همین وضعیت را دارد. این فرهنگ غنی و اصیل است. بسیاری از گونه های شعری و ادبی را در خود حفظ کرده و به صورت شفاهی و سینه به سینه به نسل امروز رسیده است.

فرهنگ غنی ادبی و واژگان با پیشینه درازدامن در نوع خود دارای اهمیت است؛ به جای وامگیری از واژگان بیگانه و نامانوس در دانشنامه ها و فرهنگ واژگان فارسی به عنوان زبان ملی و معیار می توان از این ذخیره گاه ارزشمند بهره برد. مناطق کردنشین ایران و حتی سایر مناطق همجوار از چنان پیوستگی فرهنگی با سایر اقوام ایرانی برخوردارند که می تواند موضوع پژوهش های متعددی قرار بگیرد. پیوستگی کرد و کردستان با فرهنگ و تمدن ایرانی موضوع مهم و به هم پیوسته ای است که براساس عناصر بنیادی گوناگونی مانند نژاد، زبان، دین و آیین، آداب و رسوم اجتماعی، آثار باستانی و سیر تحولات سیاسی قابل مطالعه و بررسی است. یکی از ارکان اساسی پیوندهای فرهنگی کردها با ایران و ایرانیان موضوع پیوستگی نژادی و زبانی و آیینی است،

هر چند دیدگاه های مختلفی درباره ریشه نژادی کردها وجود دارد. از میان آن ها بعضی جنبه اسطوره و افسانه ای دارند و برخی نیز مبتنی بر رویکردی تاریخی و به استناد شواهد و کاوش های باستان شناسی و یافته های علمی هستند. دیوید مک داول، کردپژوه، نوشته است: «درباره منشا و تبار کردها افسانه های مختلفی وجد دارند. افسانه ای می گوید کردها تبار از کودکانی دارند که ستم ضحاک آدمخوار  گریخته اند و در کوه ها پنهان گشته اند. این افسانه مردم کرد را با کوه پیوند می دهد.» مسعودی در مروج الذهب می نویسد: «کردها نواده آن ایرانیانی هستند که از دست ضحاک آدمخوار فرار نمودند.» فردوسی این روایت را در شاهنامه به نظم درآورده است.

آوازهای سرزمین مادری در اصیل ترین قوم ایرانی 

ضحاک شاه ظالم و مستبدی بود که به زور بر ایران مسلط شده بود. دو مار از سرشانه های او سر برآورده بودند که هر روز با مغز دو جوان تغذیه می شدند. پس از مدتی مسئول تغذیه مارها، یکی از جوانان را مخفیانه به کوهستان می فرستاد و مغز جوان دیگر را با مغز گوسفند مخلوط کرده و به مارها می داد. جوانانی که به این ترتیب از مرگ نجات یافته و به کوه ها گریخته بودند اجداد کردها هستند. سرانجام با قیام کاوه آهنگر و فریدون شاه، ضحاک کشته شد.

«کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد/ که ز آباد ناید به دل برش یاد»

برخی از افسانه های دیگر ریشه کردها را به زمان حضرت نوح و حضرت سلیمان نسبت می دهند. عده کمی نیز ریشه کردها را عرب و ترک می دانند که معتقدین به آن در ماین خود کردها بسیار نادرند. محمدامین زکی بیگ، مورخ کرد عراقی، ضمن بررسی و رد روایت های مطرح شده درباره ریشه عربی کردها، ماجرای ضحاک را به نقل از مسعودی ذکر می کند. در توضیح آن آورده است: «تحقیقات مورخین اخیر به این صورت است که ضحاک یک نفر نبوده، بلکه خانواده ای حکمران بوده و آسوریه را تصرف کرده و هزار سال بر آن ها حکمرانی نموده. در مقابل حکومت (لوردهو) که در شمال آشور واقع بوده و مرتبا به ضحاکیان تعرض می کردند، بعضی از عشایر ایرانی را به کردستان انتقال می دهند و در آن جا مستقر می شوند. این عشایر ایرانی به تدریج بر حکومت (لوردهو) غلبه پیدا کرده و آن ها را محو و نابود می کنند و اجداد کرد را تشکیل می دهند.»


امیرشرف خان بدلیسی، مورخ شناخته شده کرد از مناطق کردنشین تابع عثمانی که کتبا «شرفنامه»اش اولین و قدیمی ترین منبع درباره تاریخ کرد و به زبان فارسی است نیز داستان ضحاک را نقل کرده و آن را معتبر دانسته است (بدلیسی، 1373: 19- 20). یادآوری این نکته  درباره ضحاک و از قول جمیز موریه (سفر دوم 1812) شایان توجه است که در آن زمان، روز 31 ماه اوت هر سال در دماوند، جشنی به افتخار آزاد شدن ایران از جور و ستم آن پادشاه ظالم برپا می کردند که به «جشن کردی» معروف بود (نیکیتین، 1378: 44). غیر از موضوعات افسانه ای، شرق شناسانی مانند ولادیمیر مینورسکی، دیدگاه تاریخی درباره ریشه های نژادی کردها مطرح کرده اند. براساس این دیدگاه که به عنوان نظریه مسلط پذیرفته شده است، کردها از اعقاب مادها، یک گروه قبیله ای (آریایی) هستند که همراه پارس ها و پارت ها به نجد ایران کوچ کردند.

پارس ها در جنوب و مرکز، مادها در غرب و شمال غرب (آذربایجان، کردستان و کرمانشاه) و پارت ها در شرق سرزمینی که ایران نام گرفت، ساکن شدند. بدین ترتیب مادها بنیان گذاران اولین امپراتوری ایرانی (728- 550 ق. م) و کهن ترین موجودیت سیاسی تاریخی در ایران شدند. مادها پس از چندی به دست کوروش پارسی که مادرش از مادها بود و امپراتوری هخامنشیان را بنیان گذاشته بود (550- 331 ق. م) از قدرت کنار گذاشته شدند، ولی نکته قابل توجه این است که در دوره داریوش مادها به عنوان شرکای قدرت در دولت هخامنشی ظاهر شدند. نقوش برجسته در تخت جمشید گواه این مدعاست. غلامرضا رشید یاسمی، مورخ کُرد، در کتاب «کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او» که از آثار معتبر و ورد استناد است، کردان را یکی از شعبه های نژاد آریایی می داند: «محققان را در آریایی بودن آن ها شکی نیست که از زمان باستان نامشان مذکور است» (رشید یاسمی، 1363: 3).

او نوشته است: «کرد یکی از شاخه های درخت کهنسال برومند نژاد ایرانی است و پیوندهای محکمی او را به سایر شاخه های این درخت مربوط ساخته است. یک قسم سرگذشت تاریخی آن ها را به هم متصل کرده است. اسناد تاریخی ثابت می کند وفاداری طوایف کرد به ایران بسیار بیشتر از سایر طوایف بوده است؛ چه کردهایی که در کوهستان زاگرس و فراتر از آن بوده اند، چه آن ها که در پارس و سایر بلاد ایران مسکن داشته اند. کردستان را می توان میدانی دانست که خون ایرانیان قدیم و جدید در آن جا و برای آن جا ریخته شده است» (یاسمی، همان: 7). با استناد به این داده ها و آنچه امروزه به عنوان شواهد و مدارک شفاهی موجود است، کردها و کردستان را باید فرصتی ویژه برای ایجاد وحدت ملی بین تمام اقوام ایرانی محسوب کرد. کردها نقش کم نظیری در حوزه های مختلف فرهنگ و دانش ایرانی از جمله موسیقی، هنرهای تجسمی و علوم متعدد داشته و دارند. این ها مزیت است و باید در پیوستگی ملی مورد توجه قرار گیرد.

کردستان آوازهای سرزمین مادری ایرانی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

 • چت روم اصلی مشهد

  مشهد چت|حیران چت|حمید چت|فرهاد چت|مهدی چت|نازلی چت|سینگل چت|سایه چت|عسل چت|ناز چت|نازنین چت|ملوس چت|لوس چت|شروین چت|باران چت|کیهان چت|فرید...

 • یک چت،چتروم یک

  چت|گپ|چتروم|چت روم|شلوغ چت|نازی چت|رضا چت|رفیق چت|مرام چت|عسل چت|دیزفان چت|هیراد چت|مهدی چت|ماکان چت|شیوا چت|شهرام چت|دیبا چت|ساسان چت|یار چت|گپ...

 • یاس گپ،چتروم یاس

  حیران چت|یاس گپ|یاس چت|نیلو چت|نیلو گپ|گپ|چت|چتروم|مرام چت|گروپ چت|گروپ گپ|شاد گپ|شاد چت|کرمان گپ|شیراز گپ|اصفهان گپ|کاشان گپ|دامغان گپ|خراسان...

 • سمنان چت،چتروم سمنان

  سمنان چت|چتروم سمنان|باران چت،عسل چت،ناز چت،راز چت،شمال چت،جنوب چت،شرق چت،غرب چت،یار چت،ماکان چت،هیراد چت،پازل چت،کویر چت،دریا چت،نگار چت،مهدی...

 • غروب چت،چتروم غروب

  ایران چت|چتروم ایرانی|گپ ایرانی،دوست چت،یار چت،کویر چت،باران چت،نازی چت،عسل چت،شیوا چت،ماکان چت،هیراد چت،مازندران چت،سمنان چت،چتروم سمنان،دامغان...

 • هیراد چت

  هیراد چت|ماکان چت|ایران چت،چتروم ایرانی،نازی چت،چت روم ماکان،چت روم هیراد،عسل چت،چتروم عسل،نازنین چت،عسل گپ،دوست گپ،یاران گپ،یار گپ،هستی چت،چت روم...

 • چتروم ها

  مهر چت , چت حيران ,چت مهر www.heyran-chat.pro/     Translate this page مهر چت ,...

 • چت روم اتریس

  atris-chat Mar 20, 2017 - اتریس چت . بازدید: چت روم. اتریس اسرا چت اتریس چت چتر چتر – اتریس چت آتریس چت آتریس چت – اتریس...

 • چت روم اتریس|اتریس چت

  اتریس اسرا چت. بازدید: چت روم. اتریس اسرا چت اتریس چت چتر چتر – اتریس چت ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ – اتریس چت اتریس اسرا چت,اتریس چت, چت اتریس, چت...

 • نازدار چت ,چت روم نازدار

  ایناز چت این چت است . ایناز چت | چت ایناز . ایناز چت . چت ایناز چت . ایناز چت | ایناز . چت روم ایناز چت . روم دوستیابی ایناز چت . . شاتل...

 • اذری چت,چت روم اذری

  اذری چت , چت روم اذری ,تبریز  چت ,ترک  چت ,ارومیه  چت ,اویل  چت , چت  فارسی,سهند  چت ,راحت  چت ,تراکتور ...

 • همدان چت,چتروم2000انلاین حیران

  چت روم همدان www.hamedanchattt.ir/     همدان چت , چت روم همدان...

 • شیرازچت,چتروم2000انلاین حیران

  چت روم: شیراز چت , اول چت |چت shirazchat.info/     اول چت بهترين...

 • «بازی‌ های کامپیوتری خارجی بدون مجوز فیلتر می‌شوند»

   مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از ساماندهی عرضه بازی‌های خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازی‌ها خبر داد. حسن کریمی قدوسی...

 • آیا پردازنده‌های AMD ایمن‌تر از اینتل هستند؟

  AMD با انتشار یک بیانه جدید به ارائه جزئیاتی تازه از باگ‌های موسوم به Meltdown و Spectre پرداخته است. حالا می دانیم سیستم‌های مبتنی پردازنده‌های...

 • اینتل سکوت را شکست؛ «تقصیر ما نیست»

  سرانجام هر سه AMD، اینتل و ARM سکوت را شکستند و به ارائه جزئیاتی راجع به باگ اخیراً شناسایی شده در پردازنده ها پرداختند. در گزارش‌های اولیه ادعا...

 • اصفهان چت

  اصفهان چت isfziba.ir/     اصفهـــــــــــان جاویــــد: 1- به...

 • کرج چت

  چت روم کرج | کرج چت chatshologh.info/876کرج-چت/     هرگونه فعالیت...

 • تهران چت

  چت روم تهران پاتوق | چتروم تهران | چت روم فارسی www.chattehranpatogh.ir/  ...

 • ادمس چت

  یواشکی چت | اول چت yavashakichat.ir/     ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - یواشکی...

 • حیران چت روم

  تقریباً ۸۲۲٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۳۴ ثانیه)             ...

 • heyran-chat.pro حیران چت

        اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید حیران چت | چت حیران|چت...

 • ۵ دلیل برای آنکه بدانید نینتندو سوییچ برترین کنسول بازی دنیاست!

  به‌خاطر دارم از زمان کودکی، علاقه بسیار زیادی به کنسول‌های بازی داشتم. آتاری نخستین دستگاهی بود که روزگارم را با آن سپری می‌کردم و با وارد شدن...